Menu toggle

Velkommen

Europas største marked for brukte reservedeler.
Vi har 3.119.101 deler for salg nå.

Ofte stilte spørsmål

Velg kategori

Vilkår og betingelser

Spørsmål om artikkel

Bestille en artikkel

Levering

Min bestilling

Retur

Klage

Vilkår og betingelser

1. Generelt

Disse vilkårene og betingelsene for salg og levering («Vilkårene og betingelsene») gjelder kjøp av produkter på nettstedet www.autopart24.no («Nettbutikken») eid av Autoparts24 ApS («AP24»). Les vilkårene og betingelsene nøye før du bestiller. Ethvert avvik fra vilkårene og betingelsene vil bare bli godtatt i henhold til en skriftlig avtale med AP24. Med forbehold om feil og utelatelser på nettstedet, inklusiv prisendringer, skrivefeil, utsolgte varer osv.

AP24 kan når som helst endre vilkårene og betingelsene for salg og levering med gyldighet for fremtidige kjøp.

2. Priser

Alle priser er oppgitt med og uten mva. Standard levering er alltid inkludert i prisen, men den endelige prisen inklusiv levering blir først fastsatt når du har oppgitt leveringsadressen. Det kan forekomme at lokale skatter og avgifter i kommer i tillegg til de oppgitte prisene, avhengig av regelverket i landet varene leveres i – dette er ditt ansvar å finne ut.

AP24 forbeholder seg retten til å endre priser uten forhåndsvarsel – men ikke etter at du har mottatt en kjøpsbekreftelse.

Hvis du er en bedriftseier, forbeholder vi oss retten til å kreve 2 % rente per måned etter forfallsdato.

AP24 er eier av varene inntil hele prisen inklusiv ev. renter og andre kostnader er betalt.

3. Bestillinger

Bestillinger gjøres i nettbutikken. Du bør sammenligne delenumre eller kontakte din lokale bilforhandler og få råd for å unngå feilbestillinger. Hvis du trenger råd angående kjøpet ditt, kan du kontakte AP24 kundeservice. Åpningstidene til kundeservice finner du i nettbutikken.

Når du har bestilt et produkt fra AP24 vil du motta en bekreftelse på at bestillingen din er mottatt. Men avtalen om kjøp er bare bindende når du har mottatt en bekreftelse fra AP24. AP24 vil sende en bestillingsbekreftelse når vi har mottatt bekreftelse fra leverandøren om at varen er på lager.

4. Betaling

Når du betaler med kredittkort er du beskyttet mot misbruk. AP24 bruker SSL (Secure Socket Layer) i vårt betalingssystem. Dette betyr at data som sendes i forbindelse med kredittkortkjøp blir kryptert og bare en betalingstjeneste (som Nets eller PayPal) kan dekryptere dem. Hverken AP24 eller våre samarbeidspartnere kan dekryptere dataen.

Kjøpesummen vil først bli belastet når varen sendes. Et høyere beløp enn det du godkjente på kjøpstidspunktet kan aldri bli trukket.

5. Levering

De bestelling wordt afgeleverd op het opgegeven leveringsadres. Persoonlijk ophalen van goederen is niet mogelijk. De levering wordt uitgevoerd binnen de tijd die in de orderbevestiging staat aangegeven. De prijzen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten, niet langer leverbare producten, langere leveringstijd en leveringsfouten van leveranciers. In het geval dat u niet aanwezig bent om goederen, die niet op het afleveradres achtergelaten kunnen worden, in ontvangst te nemen, wordt de levering in overleg met u nogmaals aangeboden. De kosten voor een 2de levering van de goederen zijn voor uw rekening. Wanneer is overeengekomen dat de goederen op het afleveradres achtergelaten kunnen worden, bent u vanaf het moment dat de goederen zijn geleverd verantwoordelijk voor de goederen.

Het is uw taak het product bij ontvangst te controleren. U dient tevens te controleren of het ontvangen product ook het product is dat u hebt besteld. Wanneer u tot de ontdekking komt dat het product gebreken heeft of defect is, met inbegrip van het missen van onderdelen of transportschade heeft opgelopen, moet u zo spoedig mogelijk en binnen een redelijk termijn contact opnemen met AP24 en de aard van het probleem aangeven. Wanneer u uw klacht te laat meldt, vervalt uw recht.

AP24 is niet verantwoordelijk voor garanties afgegeven door derden.

Onder voorbehoud van overmacht, inclusief oorlog, rellen, natuurrampen, stakingen en bezettingen, tekort aan voorraden van grondstoffen, brand, schade aan productiefaciliteiten van AP24 of fabrieken van leveranciers, tekorten aan transportmogelijkheden, import- of exportvoorwaarden alsmede iedere andere belemmering of beperking van AP24 bij het leveren van het onderdeel.

In geval van overmacht kan AP24 besluiten de transactie te annuleren, een deel van de bestelling te annuleren of het product zo spoedig mogelijk te leveren. AP24 draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies van welke aard dan ook dat voortvloeit uit niet-levering.

Als u een product hebt ontvangen dat u niet heeft besteld, draagt AP24 de vrachtkosten voor de retourzending.

6. Bilder og produktbeskrivelser

Det kan være forskjeller mellom de viste bilder og det faktiske utseendet på de individuelle produktene. Det kan være feil og mangler i produktbeskrivelsene. Installasjonsinstruksjoner er ikke inkludert.

7. Garanti

Kjøpet ditt er dekket av regler for mangel på samsvar i kjøpsloven, inklusiv reglene for garanti.
Garantien inkluderer bare det kjøpte produktet, og ingen reservedeler leveres gratis. For motorer regnes følgende artikler som reservedeler: Clutch, turbo, vannpumpe og dyser osv. I tilfelle det er en feil i bestillingen eller i leveransen, må du varsle AP24 innen 8 dager ved å bruke lenken for retur i brukerprofilen din på nettstedet. Hvis kravet ditt fremsettes for sent, vil det bli foreldet. Vedrørende brukte reservedeler, må du være innforstått med at bare enkelte typer manglende samsvar dekkes av garantien. Om det faktisk er et manglende samsvar, vil bli fastlagt etter en vurdering.

For bedriftseiere gjelder en garanti på 6 måneder. Et garantikrav må sendes inn umiddelbart eller uten forsinkelser etter at mangelen på samsvar oppdages.

For forbrukere gjelder en garanti på 2 år. Imidlertid må et garantikrav sendes inn innen rimelig tid etter at mangelen på samsvar oppdages.

Ved et berettiget garantikrav vil transportkostnadene for retur av varen(e) bli refundert. Hvis garantikravet ikke er berettiget, må du dekke kostnaden for forsendelse, inklusive våre kostnader for å returnere produktet etter gjennomsyn, i tillegg til et gebyr på DKK 300.

Husk at produktet alltid må sendes forsvarlig emballert. Du er ansvarlig for varene inntil vi mottar dem. Det er lurt å ta vare på kvitteringen inklusiv informasjon om fraktkostnader og sporingsnummer.

Pakker i oppkrav aksepteres ikke.

8. Angrerett

Du har rett til å heve kjøpet innen 30 dager uten noen begrunnelse. Angreretten utløper 30 dager etter at varene er mottatt. Vi refererer også til punkt 10.

For å kunne benytte deg av angreretten, må du klart og tydelig informere AP24 om at du ønsker å heve kjøpet, dvs. via brev eller e-post. Du kan også fylle ut skjemaet som er lagt ved disse vilkårene og betingelsene for salg og levering som et vedlegg eller bruke lenken for garanti og retur i brukerprofilen din på nettstedet.

Hvis du velger å heve et kjøp, må du returnere varen til AP24. For bedriftseiere utgår angreretten hvis ikke produktet kan returneres i samme tilstand og antall som mottatt av deg. Forbrukere er ansvarlig for enhver redusert verdi av varen som følge av håndtering, unntatt den nødvendige håndtering for å finne ut hva produktet er, karakteristiske data og funksjonen til produktene. Du har ansvaret for returforsendelsene av varene.

Du må returnere varene uten unødig forsinkelse og ikke senere enn 30 dager etter å ha informert oss om at du ønsker å heve kjøpet. Produktet må returneres til avsenderen registrert i returdokumentet som ble sendt med varene.

Du vil bære kostnadene for retur av varene. AP24 dekker ikke noen kostnader i forbindelse med montering og demontering av varene.

Når du hever et kjøp vil AP24 tilbakebetale betalingen til kontoen din så snart som mulig og ikke senere enn 14 dager etter mottak av meldingen din til AP24 om heving av kjøpet. AP24 kan tilbakeholde betalingen til varene er mottatt eller til du sender dokumentasjon til AP24 som viser at varene har blitt returnert.

Tilbakebetaling gjøres til det kredittkortet som ble brukt for å kjøpe varene.

9. Spesielle forhold ved kjøp av motorer

Byttemotorer og girkasser må returneres intakt i den grad det er mulig. Alle returnerte produkter må være tomme for olje og andre væsker før de sendes. Hvis ikke risikerer du å måtte betale for tømming og eventuell rengjøring av varebilen og skade på andre varer i varebilen.

Noen motorer kan ha en varmesensor festet med en indikator som smelter hvis motoren overopphetes. Overoppheting kan skje for eksempel etter manglende vedlikehold eller aggressiv kjøring og kjøring uten korrekt mengde olje eller kjølevæske.

Hvis varmesensoren har smeltet, utgår garantien. Garantien for bedriftseiere utgår når motoren ikke har blitt installert av en autorisert forhandler.

Når du kjøper motorer og girkasser, gir AP24 deg mulighet en til å kjøpe en forsikring med en varighet av opp til 24 måneder gjennom en av samarbeidspartnerne til AP24.

10. Spesielle forhold ved kjøp av andre produkter

Topplokk (ventiler, kamaksel eller lignende deler dekkes ikke): Før installasjon av sylindertopp, må den trykktestes og jordes. Hvis trykktesten viser en defekt i topplokket, vil kostnaden for trykktesten bli tilbakebetalt etter fremvisning av kvittering. For bedriftseiere, vil beløpet som kan tilbakebetales være maksimum DKK 500

Elektroniske komponenter: De fleste elektroniske komponenter krever programmering etter montering. Du kan kontakte et bilverksted for en mer detaljert gjennomgang. For bedriftseiere er det et fratrekk på 50 % ved heving av kjøp. Imidlertid utløper angreretten hvis forseglingen er brutt.

Etter at programvaren er levert, utløper angreretten for både forbrukere og bedriftseiere hvis forseglingen er brutt.

Mekaniske deler: Brukte mekaniske deler kan ofte ha skrammer og kan være skitne. Vi anbefaler at du sjekker og sammenligner delenummeret fra den fjernede delen før du kjøper og installerer en ny enhet for å sikre at du kjøper riktige reservedeler.

Karosserideler: Tilstanden til en karosseridel kan sees i koden, som indikerer kvaliteten på produktet. En brukt karosseridel har ofte skrammer og mindre feil som kan nødvendiggjøre lakkering.

Billykter: Skrammer på brukte billykter kan forekomme. Det finnes typer lysanlegg. Du kan sjekke hvilken type som brukes i din bil ved å se på lystypen indikert på lyspæren. Xenon-kontrollbokser og -pærer er ikke en del av leveransen. Hvis en Xenon kontrollboks eller pære installeres i lykten, er de ikke dekket av garantien.

Vinduer: Skrammer på brukte vinduer kan forekomme. Du kan sjekke om vinduet du trenger må fargetones ved å holde et hvitt ark bak et av de andre vinduer. AP24 gir ikke noen garanti for varmetråder eller antenner som er innebygget i vinduene.

11. Personopplysninger

Det er viktig for AP24 at dine personopplysninger er sikre og konfidensielle. Du kan lese mer om våre personvernregler her: www.autoparts24.no/policies

12. Klager, gjeldende lovverk og jurisdiksjon

Du kan alltid kontakte AP24 hvis du har en klage på et produkt.

Hvis det ikke oppnås enighet rundt en klage, og hvis du er en forbruker kan du klage på dette til forbrukernes klagenemnd (Forbrugerklagenævnet) hos den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsen Road 35, 2500 Valby, Danmark hvis alle betingelser for å sende inn en klage er tilfredsstilt. En klage kan sende til Forbrukerrådet, «Consumer Complaints Board», gjennom nettstedet www.forbrug.dk.

Forbrukere kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal for innsending av en klage. Dette er først og fremst relevant hvis du er en forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen kan sendes inn via følgende lenke: http://ec.europa.eu/odr. Når du sender inn klagen, må du bruke følgende e-postadresse for AP24: customerservice@autoparts24.eu.

Hvis du er en bedriftseier, må eventuelle tvister legges frem for en kompetent dansk rett med jurisdiksjon over AP24s hjemmeområde.

Avtalen mellom deg og AP24, inklusiv disse vilkårene og betingelsene, reguleres av dansk lov, med mindre annet er spesifikt uttrykt i de gjeldende lover og regler i landet du bor i.

13. Kontaktinformasjon

Autoparts24 ApS
Tomsgårdsvej 19, 2400 Copenhagen
Telefon: +45 38 74 04 48

SE/CVR nummer: 39 89 47 26

Spørsmål om artikkel

Hvilken informasjon trenger du når jeg ringer eller skriver om en reservedel?

Når du har funnet delen på nettstedet vårt, trenger vi et ID-nummer for reservedelen. Du finner dette nummeret under produktspesifikasjoner – ID-nr. F.eks. D_1234_123456.

Kan jeg være sikker på at delen passer til min bil?

Hvis delens originalnummer har blitt oppgitt og hvis det er identisk med nummeret på din egen reservedel, kan du som hovedregel være sikker på at den passer til din bil. Hvis du vil være helt sikker, kan du ta kontakt med verkstedet ditt.

Bestille en artikkel

Er det noen fordeler hvis du eier et autorisert verksted?

Ja, det er det. Som en autorisert verkstedeier har du flere fordeler. Ring oss gjerne på 0045 38 74 04 48 for mer informasjon. 

Hvordan betaler jeg for reservedelen?

Du kan enten betale med et kredittkort, eller via Paypal-kontoen din. Beklageligvis er ikke bankoverføringer mulig.

Kan jeg få rabatt?

Nei, dessverre Alle våre priser er faste priser, inklusiv levering og full returrett.

Levering

Er det mulig å hente reservedelen på lageret deres?

Beklageligvis kan ikke reservedelen hentes direkte. Våre varelagre befinner seg over hele Europa og reservedelen din sendes av våre distributører direkte til deg.

Hvor raskt kan jeg motta produktet jeg har bestilt?

Våre standard leveringsbetingelser er 2–5 ukedager. For mange av våre reservedeler er det være mulig for deg å velge alternativet ekspress-levering, som betyr at du mottar reservedelen din innen 1–2 ukedager.

Kan dere sende til land som ikke er på listen?

Ja, det kan vi. Send en e-post til vår kundeservice på: service@autoparts24.eu. Deretter sender deg et tilbud.

Min bestilling

Hva er en bestillingsbekreftelse?

Når du har opprettet en bestilling på nettstedet vårt, vil du automatisk motta en e-post fra oss med bestillingsbekreftelsen din. Bestillingsbekreftelsen er kvitteringen din for at bestillingen er fullført.

Kan jeg endre adressen etter at jeg har lagt inn en bestilling?

Bestillingen din og forsendelsen av denne vil bli behandlet svært raskt. Det er derfor ikke mulig å endre leveringsadressen etter at bestillingen er foretatt.

Kan jeg kansellere bestillingen?

Når kjøpet ditt er bekreftet, er det dessverre ikke mulig å kansellere bestillingen. Alle bestillinger overføres elektronisk til våre leverandører og forsendelsen av varene skjer etter kort tid. Du kan alltid nekte å motta pakken og opprette en retur på www.autoparts24.dk. Du mottar tilbakebetaling – med forsendelseskostnadene trukket fra – når pakken er mottatt og behandlet på lageret.

Kan jeg legge til nye varer etter at bestillingen er fullført?

Det er ikke mulig å legge til flere artikler etter at du har fullført og avsluttet en bestilling. Du må derfor opprette en ny bestilling. Vi kan ikke garantere at bestillingene blir sendt sammen, siden vi bruker ulike lagre, leverandører og speditører.

Retur

Hva gjør jeg hvis jeg vil returnere et produkt jeg har kjøpt?

Hvis du vil returnere et produkt du har kjøpt, må du fremsette et krav på nettstedet vårt via kontoen din. Deretter gjennomgår vi kravet ditt og tar kontakt med deg så snart som mulig.

Klage

Hvilken garanti er det på reservedelen?

Kjøpet ditt er dekket av regler for mangel på samsvar i kjøpsloven, inklusiv reglene for garanti. Hvis du kjøper som privatperson, er garantiperioden alltid 2 år. Hvis du kjøper fra firma, gjelder garantien i 6 måneder. Du kan finne mer informasjon i våre salgs- og leveringsbetingelser.